midtown logo pc

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปลาหมึกกรอบ
160.-

ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาทะเล
220.-

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง
220.-

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วทะเล
220.-