midtown logo pc

ปลาอินทรีย์ผัดฉ่า
380.-

ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา
380.-

ปลากระพงนึ่งมะนาว
450.-

ปลากระพงทอดกระเทียม
450.-

กุ้งแม่น้ำซอสมะขาม
720.-

กุ้งแม่น้ำฉู่ฉี่
720.-

ห่อหมกเนื้อปู
60.- / กระทง

เนื้อปูผัดพริกขี้หนูมันกุ้ง
420.-

เนื้อปูผัดผงกะหรี่
420.-

เนื้อปูผัดผักหวาน
420.-

ปูนิ่มกระเพรากรอบ
290.-

ปูนิ่มคั่วพริกเกลือ
290.-

กุ้งกรอบกระเพรา
250.-

ฉู่ฉี่กุ้งกรอบ
250.-

หมึกกรอบกะเพรา
280.-

ปูนิ่มทอดกระเทียม
290.-

ผัดพริกขิงปลาฟู
250.-

ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
280.-

พล่ากุ้งแม่น้ำย่าง
720.-

กุ้งแม่น้ำคั่วพริกไทยดำ
720.-

ปลากระพงทอดน้ำปลา
450.-

ปลากระพงราดพริก
450.-

กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม
720.-

กุ้งเเม่น้ำผัดผงกะหรี่
720.-

หมึกมะนาวหม้อไฟ
380.-